Điều hòa âm trần phòng nổ

 Xuất xứ 8.500-14.000 BTU | 14.000-25.000 BTU   25.000-50.000 BTU   50.000-100.000 BTU
China  – |
|
BKGR-50
BKGR-72
|
|
BKGR-5 |
|
BKGR-10
EU AR-051 |  –
AR-052 |
Ex-M +52W |
Ex-M Slim |
Ex-M |  –

Hiển thị một kết quả duy nhất