Tin tức

Cách phân biệt mũ bảo hộ thật – giả MSA V-Gard

10 Jan / 2022
Cách phân biệt mũ bảo hộ thật

Cách phân biệt mũ bảo hộ thật – giả MSA V-Gard I. MSA logo Có nhãn với logo MSA trên vấu sau bên trái (khi đội mũ bảo hiểm) không?   Tất cả Mũ bảo hiểm MSA V-gard đều có biểu tượng MSA ở vị trí này trên mũ   Nếu logo MSA không hiển […]

Xem thêm