17

Đồng hồ đo lưu lượng Gas loại MZ

Mô tả sản phẩm

MODEL: MZ

Hãng: ITRON-ĐỨC

Độ chính xác: ±1.5% Qmin-Qmax

Áp suất làm việc max: 40bar

Tiêu chuẩn: L.C.I.E. 06 ATEX 6031 X

Tín hiệu ra: 1m3/lmp, HF3

Cổng lắp bích chuẩn ANSI hoặc Wafer

  • DN50   : 6 – 100 m3/h
  • DN80   : 10-100/16-250/25-400 m3/h
  • DN100 : 16-250/25-400/40-650 m3/h
  • DN150 : 40-650/65-1000/100-1600 m3/h
  • DN200 : 65-1000/ 100 -1600/ 160 -2500 m3/h
  • DN250 : 100-1600/160-2500/250-4000m3/h
  • DN300 : 160-2500/250-4000/400-6500m3/h
  • DN400 : 250-4000/400-6500/650-1000m3/h

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đồng hồ đo lưu lượng Gas loại MZ”