10087439-3
41uJyWJU-bL._SX466_msapref2012pg30-LeftRightEarMuffs

left/RIGHT™ Cap-Mounted, Passive

Phù hợp chính xác với mỗi người. Cung cấp tối đa bảo vệ tai khỏi tiếng ồn lớn bằng cách sử dụng kích thước đệm tai tối thiểu.

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

  • Bảo vệ tiếng ồn lớn bằng cách sử dụng kích thước đệm tai tối thiểu. Có sẵn trong suy giảm thấp, trung bình và cao.
  • Sử dụng trong môi trường tiếng ồn cao, chẳng hạn như nhà máy giấy, xưởng đúc, mỏ và sân bay.
  • Sử dụng trong môi trường tiếng ồn trung bình, chẳng hạn như dầu, khí đốt và hóa dầu, lâm nghiệp và nông nghiệp.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “left/RIGHT™ Cap-Mounted, Passive”