a31

Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay được đánh dấu bằng màu sắc để giúp nhận dạng sức nặng ở khoảng cách xa. Có các thanh trục vít bằng thép không gỉ. Đảm bảo các phụ kiện đi kèm chắc chắn và đáng tin cậy.

  • Màu được mã hóa để có thể nhận dạng được sức nặng ở khoảng cách xa
  • Có các carabiners cổng vít bằng thép không gỉ bền để đảm bảo các phụ kiện đính kèm an toàn và đáng tin cậy

Mô tả sản phẩm

Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay được đánh dấu bằng màu sắc để giúp nhận dạng sức nặng ở khoảng cách xa. Có các thanh trục vít bằng thép không gỉ. Đảm bảo các phụ kiện đi kèm chắc chắn và đáng tin cậy.

  • Màu được mã hóa để có thể nhận dạng được sức nặng ở khoảng cách xa
  • Có các carabiners cổng vít bằng thép không gỉ bền để đảm bảo các phụ kiện đính kèm an toàn và đáng tin cậy

Phân loại

Part Number: Công suất
10207289 5lb

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dây Carabiner Detach Loop – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay”