a4

Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay được đánh dấu bằng màu sắc để giúp nhận dạng sức nặng ở khoảng cách xa. Có các thanh trục vít bằng thép không gỉ. Đảm bảo các phụ kiện đi kèm chắc chắn và đáng tin cậy.

  • Màu được mã hóa để có thể nhận dạng được sức nặng ở khoảng cách xa
  • Có các carabiners cổng vít bằng thép không gỉ bền để đảm bảo các phụ kiện đính kèm an toàn và đáng tin cậy

Mô tả sản phẩm

Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay

Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay được đánh dấu bằng màu sắc để giúp nhận dạng sức nặng ở khoảng cách xa. Có các thanh trục vít bằng thép không gỉ. Đảm bảo các phụ kiện đi kèm chắc chắn và đáng tin cậy.

  • Màu được mã hóa để có thể nhận dạng được sức nặng ở khoảng cách xa
  • Có các carabiners cổng vít bằng thép không gỉ bền để đảm bảo các phụ kiện đính kèm an toàn và đáng tin cậy

Phân loại

Part Number: Công suất
10207290 10lb
10207311 25lb

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dây Double Carabiner – Chống rơi cho dụng cụ cầm tay”